košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.iricraft.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřené mezi prodávajícím (prodejce Iricraft) a kupujícím (jinou fyzickou osobou) prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího.
 • 1.2 Prodávajícím a provozovatelem on-line obchodu www.iricraft.cz je Mgr. Irena Crhanová (OSVČ), IČ 01271474, Hliniště 25, 69201 Mikulov,  ČR, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nejsem plátcem DPH.
 • 1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
 • 1.4 Obchodní pomínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 2.1 On-line obchod obsahuje seznam výrobků nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny jednotlivých výrobků jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající není plátce DPH. U každého výrobku je uvedena informace zda je skladem, na objednání nebo na zakázku. Výrobky evidovány jako skladem, jsou výrobky hotové a nachystané k okamžitému prodeji. Výrobky na objednání je zboží, které bude vyráběno až po odeslání objednávky a uhrazení celkové hodnoty objednávky. Výrobky na objednání mají individuální specifikace uvedené prodávajícím v kartě zboží. Zboží na zakázku je zboží vyráběno dle přání zákazníka po vzájemné shodě nad individuálními parametry výrobku. Zbožní na zakázku je vyráběno až po odeslání objednávky a uhrazení 70% zálohy z celkové hodnoty objednávky.
 • 2.2 Nabídka prodeje zboží a  jeho ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v on-line obchodě. 
 • 2.3 Prodávající má právo ceny upravovat - např. slevové akce, výprodej, atd. 
 • 2.4 Prodávající má právo uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 • 2.5 Zboží nabízené v  on-line obchodě tvoří autorské ručně šité textilní výrobky. Výrobky jsou zachyceny v maximální možné míře tak, aby odpovídaly skutečnosti. Reálná barevnost výrobku se může lišit od nastavení monitoru kupujícího. Tento rozpor nemůže být předmětem reklamace.
 • 2.6 Pro objednání zboží využije kupující nákupní košík. Dokončením nákupu se rozumí odeslání objednávky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.7 Přijetí objednávky je potvrzeno automatickým potvrzovacím e-mailem  na adresu e-mailové korespondence kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Po kontrole skladových zásob prodávající zašle individuální potvrzení objednávky s platebními údaji týkající se dané objednávky.
 • 2.8 Poznámka kupujícího v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě elektronickou poštou.
 • 2.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít  kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • 2.10 Prodávající má právo přijatou objednávku ve vyjímečných případech odmítnout - při zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci a v případě, že kupující nekomunikuje, je-li to vyžadováno povahou objednávky (např. potvrzení údajů zboží na zakázku, atd.).
 • 2.11 Prodávající má právo přijatou objednávku ve vyjímečných případech odmítnout - v případě vyprodání zboží, které je nabízeno i jinou cestou (např. Fler). O této skutečnosti bude kupující neprodleně informován.
 • 2.12  Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. internetové připojení, telefonní hovory, aj.) hradí kupující sám.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné)  dle kupní smlouvy hradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby (číslo faktury) při bezhotovostní platbě. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu do 10 dní ode dne odeslání objednávky, nebylo-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že kupující neuhradí platbu ve stanoveném termínu, má prodávající právo stornovat objednávku.
 • 3.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši dle zvoleného druhu doručování v rámci České republiky. Prodávající má právo navýšit poštovné dle objemu, váhy, aj. celkové objednávky. O této skutečnosti bude kupující informován.
 • 3.3 Platba v hotovosti ani na dobírku není možná.
 • 3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 3.5 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu při potvrzování objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Požaduje-li kupující tištěnou formu faktury, uvede tuto skutečnost do poznámky při objednávce. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 • 3.6 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 4.
 • 3.7 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 3.8 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 4.
 • 3.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

4. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

 • 4.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.  Požadavek či dotaz na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • 4.2 Prodávající nemá povinnost přijímat požadavek. O přijetí či nepřijetí požadavku na výrobu zboží na zakázku je uživatel (kupující) informován elektronickou poštou.
 • 4.3  Průběh objednání zboží na zakázku. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou výrobku. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno specilání zboží v sekci "Na zakázku" s ilustračním fotem a popisem daného výrobku. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • 4.4 Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu ve výši 70% z hodnoty dohodnuté ceny výrobku na zakázku.  V takovém případě bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura s dobou splatnosti 10 dní. Výrobek bude vyráběn až po přijetí zálohové platby. Po zhotovení výrobku zákazník obdrží fakturu ve výši doplatku a po jejím uhrazení bude výrobek odeslán. 
 • 4.5 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo obejdnávku zrušit.
 • 4.6 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
 • 4.7. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • 4.8 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.
 • 4.9 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.
 • 4.10 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku. U zboží na zakázku lze využít pouze  bankovní převod. Po přijetí veškerých plateb (zálohová faktura, doplatková faktura) na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím Zásilkovny nebo PPL společností.
 • 4.11 Vrácení a reklamace zboží na zakázku. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem.
 • 5.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží  před jeho opětovným odesláním.
 • 5.3 Objednávky jsou kupujícím doručovány Zásilkovnou nebo PPL společností. Zásilkovna - výdejní místo 75 CZK. Zásilkovna na adresu - 120 CZK. PPL 130 CZK.
 • 5.4 Je-li objednávka objemná či nesplňuje z jiného důvodu předpokládanou výši poštovného, má prodávající právo navýšit poštovné a balné. O této skutečnoti bude informovat kupujícího elektronickou poštou.
 • 5.5 Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 • 6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve vznění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (zboží na zakázku).
 • 6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 6.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené, bez známek užívání či opotřebování, čisté a je-li to možné v původním obalu. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o této skutečnosti informovat prodávajícího viz bod 6.2.
 • 6.4 Zboží musí být pečlivě zabaleno, aby nedošlo k poškození při přepravě. Zboží musí být zasláno doporučeně. Dobírky ani jiné formy zaslání nebudou přijaty. 
 • 6.5 Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícímu dle čl. 5.3 obchodních podmínek  je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, použito či částečně spotřebováno.
 • 6.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 20 pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle č. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 6.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, zašpiněno či jinak znehodnoceno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak na náro na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 6.8 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 6.9 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
 • 6.10 V případě neoprávněné reklamace má prodávající  právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

 • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.).
 • 7.1  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům proávních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • 7.3 V případě, že věc při převzetí kuupjícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 
 • 7.4 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 7.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • 7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
 • 7.7 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat a adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.
 • 7.8 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
 • 8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 8.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • 9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Mikulově 17.3.2018